OBS! Denne siden er en del av et "frameset", klikk her for å få komme til hovedsiden

Utklipp fa Haugesunds Avis 03/12 1916:

Dette skulle vært en avisoverskrift Schwalbes forlis
Igaaraftes ved 7-tiden kom damper Timandra av Hamburg syd Karmsundet og damper "Schwalbe" gaaende nord samme led. De møttes omkring 20 minutter før 7 i Salhus trange løp, og "Timandra" rammet rammet "Schwalbe" på bakbords baug. Sidstnævnte skib, som var tungt lastet med cement, salt m. V. I rummet og en svær last paa flere hundre fat raaolje på dæk fik så stor skade at skibet øieblikkelig be- gyndte at synke Man fik imidlertid kjørt skuten ind mot land, hvor det efter faa minutter blev staaende med forenden under vand. Agterskibet laa høit oppe. Flere staalkabler blev straks strukket til land og skibet fortøiet saa kraftig som i det i farten lot sig gjøre. Det laa da paa ca. 6-8 favner med baugen. Kollisionsskottene hjalp til at holde resten av skibet oppe. Ved 11-tiden igaaraftes maa imidlertid skottene viere sprængt. Ti skibet væltet utover idet det brak fortøiningene. Det ligger. nu med agterenden paa ca. 8, favner og med baugen antagelig paa ca. 12 favner. Idet skibet er gledet utover har staalwirene skrænset til siden og har skaaret et nyt hus, Som laa ved sjøen nærheten av fortøiningspælen omtrent tvers igjennem, som man skjærer en ost over med en kniv eller metaltraad. Det vældige snit findes bare et par planker ovenfor grunden. Kun et hiørne av huset er uberørt. Da skibet sank, fløt al dækslasten -ialfald en del af den. Op, og folk rundt salhus var i nattens løp travlt optat at med at berge paa det tørre petroleumsfat som drev tillands Det tør bli en bra bergeløn paa flere av dem. Og det fortjener de efter det vaate og kolde arbeide. »schwalbe« som er en damper paa cs. 1300 tons er hjemmehørende i bremen og var bestemt for Aalesund. Skibet er oprindelig bygget 'for passagerfart. Der var17 mands besætning om bord. De fik kun delvis sit tøi berget. Efter kollisjonen blev det andet skib, hamburg- damperen «Timandra» som hadde faat skade i baugen ved sammenstøtet liggende og manøvrere omtrent ¾ times tid, Derefter satte det kurs tilbake til reden ved garpeskjær hvor det frem- deles henligger. «Timandra» er et skib paa 14-1500 tons d. w. Sjøforklaring holdes imorgen