OBS! Denne siden er en del av et "frameset", klikk her for å få komme til hovedsiden

Utklipp fra Haugesunds Avis 17/08 1977 (Forside):

Dette skulle vært en avisoverskrift Ceangs forlis
Den 43 år gamle kaptein Bjarte Strønen fra Os og den 33 år gamle Stein Fjellfjord fra Berlevåg omkom og den 33 år gamle Kjell Ingvaldsen fra Moster er fortsatt savnet etter at frakteskuta Ceang av Mosterhavn gikk ned i Boknasundet ved midnattstider. To overlevende ble funnet ved fire-tida i morges av "Vesterhav". De to klamret seg til en lukekarm og ble tatt opp og ført inn til Kopervik. En tredje mann av besetningen var ikke svømmedvktig, men klarte å komme seg inn til land ved Sponavik på Vestre Bokn ved hjelp av en svømmevest, en strek- ning på ca. 500 meter. Her ble han funnet av folk fra Bokn som var ute og lette med båt. Han ble tatt med til Alvestadkroken hvor han fikk varme seg og stell på beste måte før han ble brakt videre til Kopervik og Haugesund.
strek
Dette skulle vært en avisoverskrift Ceangs forlis
 

Utklipp fa Haugesunds Avis 17/08 1977 (Sistesiden):

Dette skulle vært en avisoverskrift Agnes forlis
De to omkomne ble tatt opp av et fiskefartøy mens det fortsatt var leteaksjon i gang etter den av besetningen på Ceang.. Vesterhav meldte om forliset til hovedredningssentralen kl. fire i natt etter at båten hadde plukket opp de to overlevende. Det ble straks slått alarm. Redningshelikopter gikk til stedet. redningskrysseren Hagbart Waage i Skudeneshavn, losbåt i Kopervik og småbåter på Bokn ble straks kalt ut for å lete. I alt var 25 båter ute og lette. Det var da disig men seinere på morgenen kom tåka og gjorde letingen ytterst vanskelig. En rekke av småbåtene gikk da til lands. Med helikopter ble det lett langs strendene på begge sider av sundet uten resultat. Det var i morges planer om å sette i gang leting fra land. Ceang og Vesterhav tilhører samme rederi. A/S Vestfrakt i Mosterhamn. Rederiet har fire fartøyer som går i kystfart. Ceang var på veg nordover da den gikk på grunn og sank på en grunne to-tre kabellengder nordvest av Aksdalsnes lykt i Boknasundet. To av de overlevende var i etter måten god form etter strabasene i natt, mens en tredje er innlagt ved Haugesund sjukehus med sjokkskader. Etter det vi får opplyst hos lokalkjente folk på Bokn, har det tidligere hendt at båter har grunnstøtt på samme sted som Ceang men ulykker som denne kjenner men ikke lit fra tidligere,
 

Utklipp fa Haugesunds Avis 18/08 1977 :

Dette skulle vært en avisoverskrift Agnes forlis
Letingen etter den 33 år gamle Mostermannen som er savnet etter frakteskuta -Ceangs forlis i Boknasundet natt til onsdag ble gjenopptatt i dag så snart det var lyst nok og værforholdene gjorde det mulig. I går ettermiddag var et rednings- helikopter fra Sola ute og lette langs strendene i området. Redningskrysseren Hagbart Waage deltok i letingen fra klokka fire i går morges til klokka 18. Losbåten fra Kopervik var ute på leiting til mørket falt på. To froskemenn fra Falken i Haugesund har vært nede og sett på vraket De gikk gjennom hele båten, men fant ikke den savnede Kjell lngvaldsen. Vraket av den 420 br. t. store "Ceang" som var lastet med singel. ligger i en skråning På det grunneste ligger den 10 meter under overflaten - på det dypeste 28 meter. har froskemennene opplyst. På anmodning fra sjøfarts-inspektøren har politiet i Haugesund avhørt de overlevende på Ceang, De har forklart at de så den savnede på akterskipet like før båten gikk ned. Den ene av de overlevende som kom seg til lands ved egen hjelp ble ikke innlagt på sykehus som det sto i gårsdagens avis. Etter poliklinisk behanding ble han sendt hjem. Etter det vi forstår har Ceang. gått hurtig under etter at den grunnstøtte i Boknasundet. Da froskemennene le var nede i går, fant de en livbåt som fremdeles hang på plass om bord. Ventelig blir sjøforklaring holdt i Haugesund, men tid for denne er ennå ikke berammet
 

Utklipp fa Haugesunds Avis 19/07 1977:

Dette skulle vært en avisoverskrift Ceangs forlis
Letingen etter den savnede Kjell Ingvaldsen fra det forliste fraktefartøyet "Ceang" er nå avsluttet- Redningskrysseren "Hagbart Waage" var ute og lette i farvannet sør for Bokn i går og det ble gått manngard langs strendene uten resultat. letemannskapene besto av 15-.20 mann fra Røde Kors Hjelpekorps. kjentfolk fra Bokn og en del skoleelever. Ulykken med Mosterhamnbåten Ceang" har da krevd tre menneskeliv. Sjøforklaringcn etter forliset er berammet til Karmsund herredsrett mandag
 

Utklipp fa Haugesunds Avis 23/07 1977:

Dette skulle vært en avisoverskrift Ceangs forlis
Sjøforklaringen i Karmsund herredsrett i går kunne ikke belyse hva som skjedde forut for det tragiske forliset som krevde tre menneskeliv i Boknasundet natt til onsdag 17. august. Det var den omkomne kapteinen, 43 år gamle Bjarte Strønen fra 0s som hadde vakt på brua da frakteskuta "Ceang" av Mosterhamn gikk på grunn og sank ved Knarholmen, på vestsida av en rød flytestake og i rød sektor av Austboen lykt. Men det synes på det rene at det var god sikt og lite vind da ulykken skjedde. Og det ca 420 brutto registertonn store fartøyet, som var lastet med singel, gikk ned i løpet av få minutter. Det er også klart at luka ikke var skalket. Da båten kort etter grunnstøtinga la seg over på babord side, fosset sjøen inn over rekka og ned i lasterommet. Kort etter gikk baugen ned og båten forsvant i dypet med et kraftig dragsug etter seg. Skipsinspektør i Kristiansand. Hilmar Dale, som var til slede på sjøforklaringen, sier til Haugesunds Avis at båten neppe hadde gått så hurtig ned dersom luka hadde vært skalket. Og det er ikke
 

Utklipp fa Haugesunds Avis 23/07 1977 (Sistesiden):

Dette skulle vært en avisoverskrift Ceangs forlis
første gang en av disse sandbåtene har forlist åpne luker, sier han. Tvert om synes det å være vanlig. Skalking av lukene er imidlertid påbudt, og bestemmelsen blir innskjerpet i tida fremover. Ellers synes det som om redningsvesten berget livet til de tre overlevende. Alle tre ble trukket ned dragsuget etter båten, men redningsvesten trakk dem opp igjen, til tross for at ingen av dem fikk bundet den helt skikkelig på. I det minste hadde skipperen ikke redningsvesten på da han havnet i sjøen. Ingen av de to livbåtene lot seg bruke med den kraftige slagsiden, og den oppblåsbare redningsflåten løste seg ikke ut ved forliset, slik den etter sigende skulle gjøre. Det var en dramatisk beretning styrmannen, 39 år gamle Magnar Sognes fra Eivindsvik i Sogn kunne gi retten, der sorenskriver Olav Askvik var administrator med sjøkapteinene Berge Andreassen og Harald Kolnes som sjøkyndige rettsvitner. Sognes gikk av vakt klokka 20, tvers av Forsand etter at "Ceang" hadde forlatt Helle i Høgsfjorden med en last på 576 tonn singel klokka 19.40 med kurs for Bergen. Og han lå våken i sin lugar da han ca. klokka 23.20 så et skarpt lys gjennom ventilen på styrbord side. Han kikket ut og så at det var et lys på land. - Jeg tenkte å gå til køys igjen. Men da jeg sto der på dørken, kjente jeg bevegelser i båten. Det kjentes som om båten hadde gått på grunn og "hoppet" på bunnen. Sognes sprang ut i gangen i forkant av keisinga. Her så han en lykt som lyste rødt forut. Det kom et par kraftige dunk og båten lbe stående . Under de første støtene hadde maskinen vært i gang. Nå stanset den. - Det var god sikt, delvis stjerneklart, men ingen måne og ganske mørkt. Og det første jeg tenkte på var dekkslys. Jeg sprang opp på brua. og på vegen opp purret jeg samtlige mannskaper. Jet åpnet dørene og ropte at vi sto på grunn, men fikk ikke tid til å se om de kom seg opp. Det var ingen i styrehuset da han kom opp på brua. Men skipperen var på styrbord bruvinge og slo akkurat på det dekkslyset styrmannen skulle nå. - Jeg spurte skipperen om det ikke burde ropes over radioen. Han svarte at det var for tidlig. Etter å ha tent dekkslyset fra bobord bruvinge løp Sognes ned i lugaren sin igjen og hentet redningsvesten. Den viste seg å være knyttet ihop, og han fikk den ikke på. - Men det begynte å haste. Båten krenget allerede sterkt til babord. Jeg sprang da med redningsvesten i hånden ut på dekket. Her ble jeg stående et øyeblikk, og så at båten helte verre og verre. Samtidig hørte jeg det braket i bunnen som om noe knakk, og jeg hørte en susung forut. Det lød som om vannet fosset inn i baugen. I løpet av et øyeblikk krenget båten så mye at han ikke kunne stå på dekket. Han sprang så opp på skansekledingen på styrbord side. -Vannet fosset nå over rekka på babord side og ned i rommet. Samtidig begynte båten å helle forover. Sognes mener han ble sittende 10-15 sekunder på rekka før båten forsvant under ham. Han holdt fremdeles fast i redningsvesten da han kjente han ble trukket under av dragsuget. I disse dramatiske minuttene eller sekundene hadde han nok med å berge seg sjøl, og la ikke merke til noen andre av mannskapet. - Da jeg dukket opp igjen forsøkte jeg å konsentrere meg om å svømme vekk fra båten. Men etter et par meter så jeg akterenden reise seg noen meter unna, før den forsvant. Han prøvde så å roe seg ned. Han så en av de løse lukene flyte forbi men fikk ikke tak i den. En til glapp utav av nevene på ham før han oppdaget et flak av flere luker som var bundet sammen og kom seg opp på flaket. Han så fremdeles ingen av de andre. Men snart hørte han flere som ropte. - Jeg hørte først maskinisten og ropte at han måtte ta kurs for meg. Så hørte jeg maskinassistenten litt lengre bort og lengre sør. Han ropte navnet mitt og at han ikke kunne svømme. Jeg ropte tilbake og spurte om han hadde redningsvest. Det svarte han ja til. Jeg hørte også skipperen en stund. Ropene lot til å komme lengre borte fra, eller kanskje de var svakere. Jeg synes å erindra et svakt rop om hjelp til slutt. Lukeflaket som Sognes lå åå drev hurtig sørover, men ved gjentatt roping fulgte maskinisten etter og klarte å komme oppå flaket han også. De forsøkte så med noen fjølbiter å padle inn til Knarholmen, men drev forbi. De skimtet risset av land i sør, men drev stadig lengre ut. Litt før klokka 03 så de en båt som gikk sørover gjennom sundet. De ropte det de kunne, og brukte også fløytene som følger med redningsvesten. Men båten gikk forbi. Det samme gjorde en annen båt et drøyt kvarter seinere. Ca. 03.40 kom eTt ny båt, Vesthav fra samme rederi som "Ceang", Vestfrakt A/S. Her ble de endelig hørt og plukket opp. De gikk så inn til Alvesdadkroken oå Vestre Bokn. Hvor folk ble purret for å delta i letingen.. Siden ble som kjent skipperen, Bjarte Strønen og kokken, 33 år gamle Stein Fjellfjord fra Berlevåg funnet døde. Den 33 år gamle matrosen Kjell Ingvaldsen fra Mosterhamn er ennå ikke funnnet. Maskinassistenten, 24 år gamle Rolf Dag Solstrand kunne fotelle at både skipperen, kokken og matrosen, fouten maskinisten og han sjøl befant seg på båtdekket da båten gikk ned. Siden så han han bare skipperen. En stund var han like ved siden av ham i sjøen. Skipperen hadde ikke flytevest, men holdt seg i en liten palle eller trerist. - Han ba meg ta det rolig og ikke kave meg ut. "Det går mot land", sa han, og virket helt rolig. Men en stund seinere hørte han skiperen rope om hjelp. Det var det siste han hørte fra ham. Sjøl kunne Solstrand ikke svømme. Men i tillegg til at han hadde redningsvest, klamret han seg til en løs luke. Sterkt utmattet kom han seg til land litt sør for Knarholmen. Han klarte bare så vidt å komme seg opp på stranda, hvor han ble funnet i forkommen tilstand i 4.30 tida. Også maskinisten, 47 år gamle Anton Johan Seglem fra Mosterhamn, lå på benken i sin lugar da båten gikk på grunn. Han kunne bekrefte at skipperen hadde vært ved godt mot, og hadde sagt da de lå i vannet. "Vi klarer nok dette". Dessuten var det ganske varmt i vannet, mente han Skiperens far. som var tilstede under sjøforklaringen, kunne ellers fortelle at han tidligere hadde drevet dykkerforretning og var en trent svømmer.